Jak Naprawdę łatwo Naprawić Odmowę Dostępu Do Pliku Dziennika

Nie pozwól, aby Twój komputer Cię spowolnił. Reimage może przyspieszyć tworzenie kopii zapasowej w ciągu kilku minut

Ten przewodnik został stworzony, aby pomóc Ci, gdy pojawi się komunikat o błędzie „Plik dziennika Odmowa dostępu“.

< /p>

Chcesz naprawić wersję roboczą do odczytu i nfl za pomocą polecenia chmod, dla ilustracji: chmod /home/shwetanka/logs/mysite/mysite 775.log.< /kod >p >

Jak mam zyskać dostęp do odrzuconego pliku?

Najczęstszym rozwiązaniem, gdy pojawi się komunikat Odmowa dostępu do folderu, jest przypisanie całego właściciela folderu za pomocą zwykle typu eksploratora. Oto jak. Najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy żądany folder lub plik, ale wybierz Właściwości. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo.

Wystarczy spojrzeć na właściciela, powiedziałbym, że plik z ls -l /home/shwetanka/logs/mysite/mysite.log i dlatego sprawić, by zapis uwsgi był wzajemny. Jeśli archiwum nie jest własnością przy użyciu uwsgi, musisz użyć tego polecenia chown.

Jak naprawić Odmowa dostępu?

Zostań właścicielem katalogu.Dodaj konto do grupy Administratorzy.Włącz wszystkie niewizualne konta administratora.Sprawdź swoje uprawnienia.Użyj całego wiersza poleceń, aby zresetować uprawnienia.Ustaw całe konto jako administratora.Użyj jego narzędzia resetowania uprawnień.zamknij i ponownie zainstaluj Dysk Google.

Przyjrzyj się uważnie nazwie użytkownika, którą często jest ps aux | grep 'uwsgi'.

Odrzucono dostęp do logów plików

Jeśli bezpieczeństwo w domu nie jest teraz dla ciebie tak ważne, użyj chmod 777 /home/shwetanka/logs/mojawitryna/mojawitryna.log i to wszystko. Ale to jest gówniane, ponieważ zdecydowanie zostało to zrobione.

Najbezpieczniejszym sposobem na zrobienie tego może być sprawdzenie nie tylko tej konkretnej grupy plików, ale także właściciela, i jakkolwiek zmiana jej, jeśli to konieczne, i odpowiednie poprawienie uprawnień.

Kiedy zmagam się z katalogiem a w /home/shwetanka/logs/mysite/mysite.log i niektóre są sprzedawane za ls -l /home /shwetanka/logs/mojastrona/mojastrona . log może dostarczyć, powiedziałbym, kilka następnych danych wyjściowych:

-rw-rw-r-- 1 shwetanka shwetanka 26 sierpnia 1089 18:15 /home/shwetanka/logs/mysite/mysite.log

Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w ciągu kilku minut!

Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla przerażający niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Restoro możesz szybko i łatwo naprawić wszelkiego rodzaju błędy i problemy z systemem Windows. Oprogramowanie wykryje również i naprawi uszkodzone aplikacje, ochroni pliki przed utratą lub kradzieżą oraz zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym lub błędnym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • 2. Otwórz program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • 3. Wybierz urządzenia, które chcesz przeskanować i przywrócić

 • Zazwyczaj oznacza to, że shwetanka jest teraz nadzorcą pliku, a czasami zakres to shwetanka. Teraz przeczytajmy aktualnie bity rwx. Pierwsza grupa jest zwykle bezpośrednio powiązana z katalogiem właściciela, więc rw- przybliża ten plik i jest on zarówno odczytywalny, jak i zapisywalny przez właściciela, odczytywalny przez grupę znajomych, zapisywalny i udostępniany przez innych . Musisz upewnić się, że twój konkretny plik jest ogólnie własnością usługi próbującej napisać coś, co może to zrobić, lub że plik jest uważany za własność klasy usługi, a także najprawdopodobniej otrzymasz Odmowa uprawnień błąd. p>

  Jak otworzyć zalogować się jako administrator?

  1. W tej konsoli administratora kliknij dowolną kartę drewna opałowego.Kliknij przycisk Otwórz. Otworzy się okno dialogowe Otwórz plik dziennika.Kliknij każdy plik rekordu, który chcesz rozłożyć, a następnie kliknij OK.

  Ok, jeśli posiadam nazwę użytkownika uwsgi, która jest używana podczas korzystania z usługi USWGI i dlatego potrzebuję powyższego pliku w celu zapisywalny przez tę usługę, jeśli chcesz, aby był używany, zmień właściciela obrazu jako przykład:

  odmowa dostępu w logach plików

  chown uwsgi /home/shwetanka/logs/mojastrona/mojastrona.log. Ponieważ każdy z naszych najważniejszych fragmentów artykułu dla właściciela (najważniejsza grupa rwx) jest już wyrównany i zawiera 1, ten plik prawdopodobnie będzie teraz zapisywalny przez Produkty i firmy UWSGI. Jeśli masz dodatkowe pytania, poświęć trochę czasu, aby nie komentować. .

 • Rozwiązywanie problemów
  • Błąd 401 podczas ładowania porady za pomocą narzędzia inSync Direct
  • Włącz pobieranie oprogramowania inSync w systemie Ubuntu 19.10
  • Upłynął limit czasu aktywacji klienta nieprzyłączonego logowania InSync
  • Normalnie administrator nie może uzyskać dostępu do zapisanych danych użytkownika.
  • Przekroczono limit czasu żądania uwierzytelnienia, powodując klienta inSync w systemie Mac OS przy użyciu logowania jednokrotnego.
  • Automatyczne usuwanie nie jest wykonywane podczas usuwania zarejestrowanych użytkowników.
  • Tworzenie kopii zapasowej nie powiodło się, głównie z powodu nieprzekształcalnego błędu czasu przez klienta inSync
  • Tworzenie kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem po zaktualizowaniu serwera inSync do wersji 5.9.8 lub nowszej
  • Kopia zapasowa jest odrzucana podczas usuwania witryn SharePoint z Microsoft 365
  • Kopia zapasowa chronionej lokalizacji nie jest dołączona do urządzeń z systemem macOS Mojave
  • Tworzenie kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem, gdy kopia zapasowa jest prawdopodobnie przesyłana z urządzenia USB.
  • Kopia zapasowa niechciana przez klienta inSync z powodu błędu operacyjnego: zablokowana baza danych
  • Tworzenie kopii zostało zatrzymane z powodu błędu wejścia/wyjścia pliku
  • Utworzenie kopii zapasowej nie powiodło się z powodu błędu SSL lub certyfikatu podczas sprawdzania oszczędności.
  • Tworzenie kopii zapasowej nie powiodło się z błędami – inSync nie może utworzyć kopii zapasowej serwerów
  • Utworzenie kopii zapasowej nie powiodło się, ponieważ proces nie może uzyskać dostępu do raportu, ponieważ jest używany – jeden konkretny błąd procesu
  • Kopia zapasowa przerwana — właściciel nie zezwolił na tworzenie kopii zapasowej w momencie tworzenia pomysłu.
  • Kopiowanie zbioru witryn SharePoint Online zostało przerwane z powodu błędu licencji
  • Kopia zapasowa zatrzymuje się z powodu komunikatu „Brak miejsca na dysku”.
  • Podczas dodawania użytkowników za pomocą CSV prawdopodobnie nie ma żadnych przydatnych wyników w Twoim pliku.
  • Błąd certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do całej konsoli zarządzania inSync
  • Zaktualizowana konfiguracja Cloud Apps z wyszukiwaniem administratorów dzierżawy MSP.
  • Kompresja nie zadziałała z powodu krytycznego błędu w historycznym adresie IP
  • Błąd bazy danych podczas bezpośredniego pobierania programu (Mac OS)
  • Urządzenia często stają się mniej aktywne
   • Folder z kropką (.) utworzony przez szybkie przesyłanie jest niedostępny
  • Linia wymiarów między danymi Exchange Online a rozmiarem informacji o kopii zapasowej
  • Różne plany izolowania błędów przekroczenia limitu czasu pomimo publikowania użytkowników z AD przy użyciu całego łącznika inSync.
  • Stan DLP utknął w stanie wycofania.
  • Aplikacja do bezpośredniego pobierania nie działa, jeśli ustawiono uwierzytelnianie związane z SSO
  • Program InSyncDirectDownload nie powiódł się z powodu błędu 401 „Nieprawidłowe dane uwierzytelniające”
  • Nie można rozpocząć pobierania za pomocą narzędzia inSyncDirectDownload
  • Zaszyfrowane formaty zostaną uszkodzone
  • Błąd 1935 za każdym razem, gdy instalujesz klienta inSync
  • Błąd 404: złe żądanie podczas wysyłania żądań API
  • Nie można wyłączyć i włączyć jednokrotnego logowania dla wielu administratorów inSync
  • Błąd podczas instalacji klienta Druva inSync
  • Uwierzytelnianie AD i dodatkowo oparte na SSO nie powiodło się natychmiast po zaktualizowaniu lokalnego komputera inSync do transkrypcji 5.8.4
  • Przywracanie Exchange Online nie powiodło się podczas poprawiania limitu API
  • Zakłócenie przywracania programu Exchange Online z błędem „Serwer niedostępny” dla klientów obsługiwanych przez Azure Druva dla standardu SCIM
  • Nie można aktywować nowego urządzenia za pomocą tej konsoli zarządzania inSync.
  • Nie można uruchomić ochrony inSync, gdy TPM był już włączony
  • Błąd buforowania metody uwierzytelniania na kliencie.
  • How To Fix Log File Access Denied Easily
   Cómo Arreglar El Acceso Al Archivo De Registro Denegado Fácilmente
   Come Risolvere Facilmente L'accesso Al File Di Registro Negato
   Como Corrigir O Acesso Ao Arquivo De Log Negado Facilmente
   Hoe U Toegang Tot Logbestanden Gemakkelijk Kunt Oplossen
   Как легко исправить отказ в доступе к файлу журнала
   Comment Réparer Facilement L'accès Au Fichier Journal Refusé
   Hur Man åtgärdar Loggfilåtkomst Nekad Enkelt
   So Beheben Sie Einfach Den Zugriff Auf Die Protokolldatei Verweigert
   쉽게 거부된 로그 파일 액세스를 수정하는 방법