Rozwiązywanie Problemu Za Pomocą Pakietu Zbiorczego Aktualizacji 4060 Dotyczącego Dodatku SP3 Dla Programu SQL Server 2005

Nie pozwól, aby Twój komputer Cię spowolnił. Reimage może przyspieszyć tworzenie kopii zapasowej w ciągu kilku minut

Te wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów są warte przeczytania w przypadku, gdy na komputerze pojawia się błąd sql Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 zbiorczej poprawki 4060.

 1. Resolving The Issue With Update Rollup 4060 For SQL Server 2005 SP3
  SQL Server 2005 SP3용 업데이트 롤업 4060 문제 해결
  Resolvendo O Problema Com O Update Rollup 4060 Para SQL Server 2005 SP3
  Het Probleem Oplossen Met Update Rollup 4060 Voor SQL Server 2005 SP3
  Résolution Du Problème Avec Le Correctif Cumulatif 4060 Pour SQL Server 2005 SP3
  Löser Problemet Med Samlad Uppdatering 4060 För SQL Server 2005 SP3
  Risoluzione Del Problema Con L’aggiornamento Cumulativo 4060 Per SQL Server 2005 SP3
  Resolución Del Problema Con El Paquete Acumulativo De Actualizaciones 4060 Para SQL Server 2005 SP3
  Решение проблемы с накопительным пакетом обновления 4060 для SQL Server 2005 с пакетом обновления 3 (SP3)
  Beheben Des Problems Mit Update Rollup 4060 Für SQL Server 2005 SP3